Per 23 september 2022 is er extra budget beschikbaar voor shows in kwartaal 4 (1 okt. t/m 31 dec.)

  • Per 23 september 2022 kunnen pop-, jazz- en wereldmuziek shows weer een aanvraag indienden voor kwartaal 4
  • Per 24 augustus 2022 is er geen budget meer beschikbaar voor nieuwe shows voor kwartaal 3 (1 juli t/m 30 sept) vanwege de