logo-liggend-dia

Musicus

Inloggen Registreren

Wil je als professioneel musicus in aanmerking komen voor de financiële ondersteuning door het Nationaal Podiumplan (NPP):

Registreer je dan hier als musicus.

Doe je een concert op een podium dat is aangesloten bij NPP en heeft de bandleider het concert  aangemeld (registratie van concerten kan alleen via de bandleider) dan kun je voor dit optreden in aanmerking komen voor een bijdrage van €160,- van het NPP. Met behulp van deze regeling kun je dus als professioneel musicus een eerlijke vergoeding (volgens Fair Pay maatstaven) ontvangen voor je prestaties. Alle aangesloten bands en concertpodia worden op de homepage geplaatst, zodat concertpodia en bandleiders kunnen raadplegen of een toekenning aan jou als musicus door het Nationaal Podiumplan mogelijk is.

Basisvoorwaarden

 • Je bent in Nederland gevestigd en je hebt de beschikking over een Nederlands particulier bankrekeningnummer op je eigen particuliere naam.
 • Je bent professioneel musicus en bent geregistreerd op dit platform. (via INLOGGEN/REGISTREREN en Registreren musicus)
 • De muziekformatie (registratie via de bandleider) en het concertpodium dienen zich tevens geregistreerd te hebben.
 • De band waarin je speelt bestaat uit maximaal 6 leden.
 • De bandleider heeft met het podium een overeenkomst gesloten waarin o.a. is vastgelegd dat het podium zelf een gage van minimaal €160,- (50% van de gagenorm, de gagenorm per 1 januari 2024 is €320,-) per musicus zal gaan uitbetalen
 • Het podium dient minimaal entree te heffen van €10,- voor het concert
 • Het concert vindt niet plaats tijdens een festival.
 • Na het concert wordt door de bandleider aangetoond dat het concert volgens alle voorwaarden van het NPP heeft plaatsgevonden. 
 • De mogelijke toekenning van het NPP bedraagt €160,- per musicus per concert en wordt binnen een maand na het optreden rechtstreeks uitbetaald op de particuliere bankrekening van de musicus.
 • Een musicus kan in kwartaal 2 2024
 • (1 april tot en met 30 juni 2024) maximaal vijf keer gebruik maken van de regeling.
 • In kwartaal 2 van 2024 (1 april tot en met 30 juni 2024) worden maximaal zes concerten per podium gehonoreerd met een NPP bijdrage aan de musici.
 • Je bent als musicus langer dan twee jaar professioneel actief en hebt minstens zes concerten gegeven waarbij entree geheven werd.
 • Er is een openbaar online profiel beschikbaar met actuele speellijst, biografie en foto’s /video’s.
 • Er vindt geen toekenning plaats indien het beschikbare kwartaalbudget voor ondersteuning niet (meer) toereikend is.

Registreer je hier als professioneel musicus

Let op:   Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage, moeten zowel de band (via de bandleider) als het podium zich geregistreerd hebben en dient het concert plaats te vinden volgens de voorwaarden van het NPP.

(Klik hier voor uitleg en handleiding →)