Musicus

Wanneer je als professioneel musicus in aanmerking wil komen voor een financiële ondersteuning door het Nationaal Podiumplan (NPP) dan moet je je registreren als musicus.
Als je door het NPP geaccepteerd bent als musicus, word je met je (Nederlandse) bankrekeningnummer in ons betalingssysteem geplaatst, zodat het NPP haar bijdrage rechtstreeks aan je kan uitbetalen.

Doe je een concert op een podium dat is aangesloten bij NPP en heeft de band waarmee je gaat optreden zich ook geregistreerd (registratie via de bandleider) dan kun je voor dit optreden in aanmerking komen voor een bijdrage van €132,50 van het NPP.  Met behulp van deze regeling kun je als musicus een eerlijke vergoeding ontvangen voor je prestaties. (volgens de Fair Pay maatstaven) 

Alle aangesloten bands en concertpodia worden op het platform van het NPP geplaatst, zodat concertpodia, organisatoren en muziekformaties kunnen raadplegen of een toekenning aan jou als musicus door het Nationaal Podiumplan mogelijk is.

Basisvoorwaarden

 • Je bent professioneel musicus en geregistreerd op dit platform.
 • De muziekformatie (registratie via de bandleider) en het concertpodium dienen zich tevens
  geregistreerd te hebben bij het NPP.
 • Het concert van de band waarin je speelt bestaat uit maximaal 5 leden.
 • De band heeft met het podium een overeenkomst waarin is vastgelegd dat het podium zelf een gage van minimaal €132,50 per musicus zal uitbetalen (50% van de gagenorm).
 • De toekenning van het NPP bedraagt €132,50 per musicus per optreden en wordt na het optreden rechtstreeks uitbetaald aan de musicus.
 • Je kunt tussen 1 juni 2021 en 30 juni 2022 tot maximaal 20 keer gebruik maken van deze regeling.
 • De musici zijn langer dan 2 jaar professioneel actief en hebben in de 18 maanden voor 15 maart 2020 minstens 6 concerten gegeven waarbij entree gegeven werd.
 • Er is een openbaar online profiel beschikbaar met actuele speellijst, biografie en foto’s /video’s.
 • Er vindt geen toekenning plaats indien het beschikbare kwartaalbudget voor de ondersteuning
  niet (meer) toereikend is.

Let op:   Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage, dient zowel de band (via de bandleider) als het podium zich geregistreerd te hebben. 

 

(NB. Klik HIER voor het Algemeen Reglement)

Hoe werkt het?

Registreren

Contact toevoegen

Formatie aanmaken

Show aanmaken