logo-liggend-dia

Musicus

Inloggen Registreren

Wanneer je als professioneel musicus in aanmerking zou willen komen voor de financiële ondersteuning door het Nationaal Podiumplan (NPP) dan moet je registreren als musicus.
Wanneer je bent aangesloten, word je met je (Nederlandse) bankrekeningnummer in ons betalingssysteem geplaatst, zodat het NPP haar bijdrage aan je optreden rechtstreeks aan je kan uitbetalen.
Doe je een concert op een podium dat is aangesloten bij NPP en heeft de bandleider het concert  aangemeld (registratie van concerten kan alleen via de bandleider) dan kun je voor dit optreden tot 1 april 2023 in aanmerking komen voor een bijdrage van €145,- van het NPP.
Met behulp van deze regeling kun je dus als professioneel musicus een eerlijke vergoeding (volgens Fair Pay maatstaven) ontvangen voor je prestaties.
Alle aangesloten bands en concertpodia worden op de homepage geplaatst, zodat concertpodia en bandleiders kunnen raadplegen of een toekenning aan jou als musicus door het Nationaal Podiumplan mogelijk is.

Basisvoorwaarden

 • Je bent in Nederland gevestigd en je hebt de beschikking over een Nederlands particulier bankrekeningnummer op je eigen particuliere naam.
 • Je bent professioneel musicus en bent geregistreerd op dit platform. (via INLOGGEN/REGISTREREN en Registreren musicus)
 • De muziekformatie (registratie via de bandleider) en het concertpodium dienen zich tevens geregistreerd te hebben.
 • Het concert van de band waarin je speelt bestaat uit maximaal 8 leden.
 • De bandleider heeft met het podium een overeenkomst gesloten waarin o.a. is vastgelegd dat het podium zelf een gage van minimaal €145,- (50% van de gagenorm) per musicus zal gaan uitbetalen
 • Het podium dient entree te heffen voor het concert
 • Het concert vindt niet plaats tijdens een festival.
 • Na het concert wordt door de bandleider aangetoond dat het concert volgens alle voorwaarden van het NPP heeft plaatsgevonden. 
 • De toekenning van het NPP bedraagt €145,- per musicus per concert en wordt binnen een maand na het optreden rechtstreeks uitbetaald op de particuliere bankrekening van de musicus.
 • Als musicus kunt je tussen 1 januari 2023 en 1 april 2023 tot maximaal 15 keer gebruik maken van deze regeling en tussen 1 april 2023 en 1 juli 2023 tot maximaal 5 keer. 
 • Je bent als musicus langer dan twee jaar professioneel actief en hebt minstens zes concerten gegeven waarbij entree geheven werd.
 • Er is een openbaar online profiel beschikbaar met actuele speellijst, biografie en foto’s /video’s.
 • Er vindt geen toekenning plaats indien het beschikbare kwartaalbudget voor ondersteuning
  niet (meer) toereikend is.

Let op:   Om in aanmerking te komen voor deze bijdrage, moeten zowel de band (via de bandleider) als het podium zich geregistreerd hebben en dient het concert plaats te vinden volgens de voorwaarden van het NPP.

(Klik hier voor uitleg en handleiding →)