logo-liggend-dia
  • Het Nationaal Podiumplan

Het Nationaal Podiumplan wil een fundamentele bijdrage leveren aan de Nederlandse muziekcultuur.
Dit door kleine essentiële podia met een pop-, jazz- en wereldmuziekprogrammering te verstevigen en te verduurzamen voor zowel het publiek als voor de musici.
Hierbij wil het NPP stimuleren dat professionele musici een eerlijke betaling kunnen ontvangen voor hun prestaties (volgens Fair Pay maatstaven). 

  • Per 1 januari 2023 geldt € 290,- als actuele gagenorm (tot 31-12-2022 betreft dit € 270,-).
  • Per 20 januari 2022 is het maximaal aantal musici verhoogd van 5 naar 8 musici.
  • Per 12 januari 2022 geldt € 270,- als actuele gagenorm (tot 12-01-2021 was dit het bedrag
    € 265,-).
  • Per 1 september 2021 is het Nationaal Podiumplan ook voor het genre popmuziek opengesteld.

Het basisconcept

Het Nationaal Podiumplan (NPP) voorziet hierbij in een regeling zonder uitgebreide aanvraagprocedure.
Het NPP kan de vergoeding voor een concert van de musicus aanvullen tot de actuele gagenorm van €290,- 
Dit is mogelijk als een podium dat is aangesloten bij het NPP zelf minimaal de helft van deze gagenorm als bedrag voor het concert inlegt.
De overeenkomst tussen het podium en de band vormt hierbij de basis. Hierin wordt o.a. vastgelegd dat voor het optreden een minimale gage van 50% van de actuele gagenorm per musicus van toepassing is en dat het concert verder voldoet aan alle overige voorwaarden (zie voor de voorwaarden het Algemeen Reglement). Het NPP reserveert dan voor dit concert de toekenning van €145,- per musicus.*
Nadat de bandleider heeft aangetoond  dat het concert volgens de voorwaarden heeft plaatsgevonden, wordt de reservering door het NPP rechtstreeks op de (Nederlandse) bankrekening van de musicus overgemaakt.

Het Nationaal Podiumplan werkt ‘bottom-up’

De basis van het NPP is gebaseerd op een drietal pijlers:

  1. Het verstevigen van de reeds aanwezige podiuminitiatieven in het ‘informele’ podiumcircuit, zodat die zich verder kunnen ontwikkelen en van duurzame relevantie kunnen zijn voor het concertpodiumecosysteem.
  2. Het verleiden van bestaande culturele initiatieven om meer divers te gaan programmeren en het stimuleren dat diverse muzieksoorten meer ten gehore gebracht kunnen worden aan een divers en nieuw publiek.
  3. Het activeren van publiek, vrijwilligers, locaties en musici om gezamenlijk nieuwe podia op te zetten, in samenwerking met lokale en regionale derde partijen en met behulp van een beschikbaar gestelde financiële ondersteuning door NPP.

Stichting Nationaal Podiumplan is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80035345
Het huidige bestuur wordt gevormd door Oscar van der Pluijm (voorzitter), Ellister van der Molen (penningmeester), Karin Boelhouwer (secretaris) en Sebastiaan van Bavel.