Het Nationaal Podiumplan

Het Nationaal Podiumplan wil een fundamentele bijdrage leveren aan de Nederlandse muziekcultuur.
Dit door de ‘humuslaag’ van kleine essentiële podia met een pop-, jazz- en wereldmuziekprogrammering te verstevigen en te verduurzamen voor zowel het publiek als voor de musici. 
Hierbij wil het NPP stimuleren dat professionele musici een eerlijke betaling kunnen ontvangen voor hun prestaties (volgens Fair Pay maatstaven). 

Per 1 september 2021 is het Nationaal Podiumplan ook voor het genre popmuziek opengesteld.
De
startdatum voor popaanvragen is 1 september 2021.

Het basisconcept

Het Nationaal Podiumplan (NPP) voorziet hierbij in een regeling zonder uitgebreide aanvraagprocedures.
Het NPP kan de gage voor een concert van de musicus aanvullen tot de actuele gagenorm van €265,-  
Dit is mogelijk zodra een podium dat is geregistreerd bij het NPP zelf minimaal de helft van deze gagenorm als bedrag voor het concert inlegt.
De overeenkomst tussen het podium en de band vormt hierbij de basis. Wanneer hierin is vastgelegd dat voor het optreden een minimale gage van €132,50 per musicus van toepassing is (50% van de gagenorm) en het voldoet verder aan alle voorwaarden, dan reserveert het NPP voor dit concert een toekenning van €132,50 per musicus.*
Nadat het optreden heeft plaatsgevonden volgens de NPP voorwaarden, wordt de reservering door het NPP rechtstreeks op de bankrekening van de musicus overgemaakt.
* (Momenteel komen alleen muziekformaties van maximaal 5 leden in aanmerking)

Het Nationaal Podiumplan werkt ‘bottom-up’ 
De basis van het NPP is gebaseerd op een drietal pijlers;

  1. Het verstevigen van de reeds aanwezige podiuminitiatieven in het ‘informele’ podiumcircuit, zodat die zich verder kunnen ontwikkelen en van duurzame relevantie kunnen zijn voor het concertpodiumecosysteem.
  2. Het verleiden van bestaande culturele initiatieven om meer divers te gaan programmeren en het stimuleren dat diverse muzieksoorten meer ten gehore gebracht kunnen worden aan een divers en nieuw publiek.
  3. Het activeren van publiek, vrijwilligers, locaties en musici om gezamenlijk nieuwe podia op te zetten, in samenwerking met lokale en regionale derde partijen en met behulp van een beschikbaar gestelde financiële ondersteuning door NPP.


Stichting Nationaal Podiumplan
is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80035345
Het huidige bestuur wordt gevormd door Oscar van der Pluijm (voorzitter), Will Maas (penningmeester) en Anita Verheggen (secretaris).