Aanvragen eerste kwartaal 2024 momenteel niet mogelijk

Succesvol Nationaal Podiumplan wacht op nieuw kabinet voor vervolg

Het Nationaal Podiumplan heeft een belangrijke mededeling betreffende het eerste kwartaal van 2024. Tot onze spijt moeten wij aankondigen dat er voor deze periode geen aanvragen kunnen worden ingediend. (Let op het is nooit mogelijk geweest om aanvragen te doen voor kwartaal 1). Dit besluit is het resultaat van de hoge mate van succes die het Nationaal Podiumplan heeft bereikt, waardoor onze beschikbare financiële middelen momenteel zijn uitgeput.

Het Nationaal Podiumplan heeft zich altijd ingezet om muziek in Nederland te ondersteunen door middel van financiële steun aan de musici. In de afgelopen jaren hebben we met trots een breed scala aan prachtige concerten ondersteund.

Helaas heeft ons succes ook geleid tot een uitputting van onze financiële middelen, wat ons genoodzaakt heeft om aanvragen voor het eerste kwartaal (1 januari -31 maart) van 2024 op te schorten.

We willen onze aanvragers geruststellen dat dit een tijdelijke maatregel is en dat we met grote toewijding werken aan het identificeren van nieuwe financieringsbronnen om de ondersteuning aan de culturele sector voort te zetten.

Op dit moment willen we ook melding maken van een recente ontwikkeling. Het Nationaal Podiumplan heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) om structurele financiering te regelen. Echter, door het vallen van het kabinet wordt deze aanvraag niet in behandeling genomen. We begrijpen dat een nieuwe regering deze aanvraag zal oppakken.

Het Nationaal Podiumplan blijft vastbesloten om de muziek sector te versterken en zal blijven werken aan het vinden van nieuwe financieringsbronnen zodat we samen kunnen blijven bouwen aan een creatieve en bruisende toekomst.

Voor de laatste updates en meer informatie, blijf ons volgen op onze officiële website: nationaalpodiumplan.nl