Band

Wil je dat de musici van je band in aanmerking komen voor de financiële ondersteuning door het Nationaal Podiumplan (NPP), dan kun je dit als bandleider regelen door jouw muziekformatie te registreren. 

Wanneer zowel de band als het concertpodium geregistreerd zijn, wordt dit vermeld op de homepage  en kunnen concertpodia en organisatoren raadplegen of voor een concert een toekenning door het NPP aan de musici mogelijk kan zijn.
Heb je met een aangesloten podium een concert afgesproken en voldoet dit aan alle voorwaarden, dan kunnen de musici in aanmerking komen voor de toekenning van €160,- (50% van de actuele gagenorm) van het NPP.

Basisvoorwaarden

 • Zowel de individuele musici, de formatie als het podium dienen zich geregistreerd te hebben.
 • De muziekformatie bestaat uit maximaal 6 leden.
 • De bandleider sluit voor dit concert met het podium een overeenkomst waarin is vastgelegd dat het podium zelf een gage van minimaal €160,- (50% van de gagenorm) per musicus zal gaan uitbetalen. (deze overeenkomst is 14 dagen voordat het concert zal plaatsvinden zowel door de bandleider als door de vertegenwoordiger van het podium ondertekend)
 • Het podium dient een entree van minimaal €10,- te heffen voor het concert
 • Het concert vindt niet plaats tijdens een festival.
 • Na het concert, dient  de bandleider (via zijn account) aan te tonen dat het concert volgens alle voorwaarden van het NPP heeft plaatsgevonden. (zie het Algemeen Reglement voor deze voorwaarden)
 • Per 01-01-2024 is de gagenorm verhoogd van €290 naar €320,- per musicus.
 • Een musicus kan in kwartaal 2 van 2024 (1 april tot en met 30 juni 2024) maximaal vijf keer gebruik maken van de regeling.
 • In kwartaal 2 van 2024 (1 april tot en met 30 juni 2024) worden maximaal zes concerten per podium gehonoreerd met een NPP bijdrage aan de musici. 
 • Het NPP is NIET beschikbaar voor shows in kwartaal 3 van 2024
  De musici en/of de formatie zijn langer dan twee jaar professioneel actief en hebben minstens zes concerten gegeven waarbij entree gegeven werd.
 • Er is een openbaar online profiel beschikbaar met actuele speellijst, biografie en foto’s/video’s.
 • Er vindt geen toekenning aan een musicus plaats indien het beschikbare kwartaalbudget voor de ondersteuning niet (meer) toereikend is.
 • Concert aanmelden: Klik HIER voor het STAPPENPLAN

  Let op:  De musici, de formatie en het podium dienen zich te registreren, hierbij moet de muziekformatie inclusief de musici (via contacten) geregistreerd worden door de bandleider
  Om in aanmerking te komen voor de bijdrage van het NPP dient het concert plaats te vinden volgens de voorwaarden van het Nationaal Podiumplan die beschreven staan in het Algemeen Reglement.