Band

Wil je dat de musici van je band in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning dan kun je dit als bandleider regelen door jouw muziekformatie te registreren bij het Nationaal Podiumplan (NPP).

Wanneer zowel de band als de individuele musici geregistreerd zijn, wordt dit vermeld op dit platform en kunnen concertpodia en organisatoren raadplegen of voor een concert een toekenning door het NPP aan de musici mogelijk kan zijn.
Heb je met een NPP-podium een concert afgesproken en voldoet deze overeenkomst aan alle voorwaarden, dan kunnen de musici in aanmerking voor de toekenning van €132,50 van het NPP. 

Basisvoorwaarden

  • Zowel de individuele musici als het podium dienen zich geregistreerd te hebben bij het NPP.
  • De muziekformatie bestaat uit maximaal 5 leden.
  • Voor het concert heeft de band met het podium een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat het podium zelf een gage van minimaal €132,50 per musicus zal uitbetalen (50% van de gagenorm).
  • Je kunt tussen 1 juni 2021 en 30 juni 2022 maximaal tot 20 keer gebruik maken van deze regeling.
  • De musici zijn langer dan 2 jaar professioneel actief en hebben in de 18 maanden voor 15 maart 2020 minstens 6 concerten gegeven waarbij entree gegeven werd.
  • Er is een openbaar online profiel beschikbaar met actuele speellijst, biografie en foto’s/video’s.
  • Er vindt geen toekenning aan een musicus plaats indien het beschikbare kwartaalbudget voor de ondersteuning niet (meer) toereikend is. 

Concert aanmelden: Klik HIER voor de het STAPPENPLAN

Let op:   
De muziekformatie dient zich te laten registeren door de bandleider.
Ook de musici en het podium dienen zich te registreren.
 

(NB. Klik HIER voor het Algemeen Reglement)