logo-liggend-dia

Podium

Registreren 

Wanneer je wilt dat musici van jouw concerten in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning door het Nationaal Podiumplan (NPP) dan kun je het podium bij ons aanmelden. Na aanmelding wordt jouw podium vermeld op de homepage als aangesloten podium. Hierdoor kunnen musici en bandleiders raadplegen of een bijdrage aan de musici aan een concert mogelijk kan zijn.

Een podium kan niet inloggen en ontvangt geen inlogcode.
Het initiatief voor het aanmelden van concerten op een aangesloten podium, zodat de musici in aanmerking kunnen komen voor de bijdrage van het NPP, ligt geheel bij de betreffende bandleider van een formatie.

Basisvoorwaarden

 • Het podium is gevestigd in Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het podium sluit met de bandleider van de muziekformatie een overeenkomst waarin is vastgelegd dat het podium zelf een gage van minimaal* €160,- per musicus zal gaan uitbetalen. (50% van de gagenorm van €320,-).
 • Het concert is voor publiek openbaar toegankelijk en er wordt entree geheven. (minimaal €10,- per persoon).
 • Een musicus kan in kwartaal 2 van 2024 (1 april tot en met 30 juni 2024) maximaal vijf keer gebruik maken van de regeling.
 • In kwartaal 2 van 2024 (1 april tot en met 30 juni 2024) worden maximaal zes concerten per podium gehonoreerd met een NPP bijdrage aan de musici. 
 • Het NPP is NIET beschikbaar voor shows in kwartaal 3 van 2024
 • Het podium/de locatie beschikt over gebruikelijke en toereikende faciliteiten voor zowel het publiek als voor musici.
 • Er wordt door het podium voldoende en toereikende promotie gemaakt voor het concert.
 • De mogelijke toekenning van het NPP bedraagt €160,- per musicus per concert en wordt binnen een maand na het optreden rechtstreeks uitbetaald op de particuliere bankrekening van de musicus.
 • Aan de musici vindt geen financiële toekenning plaats wanneer het beschikbare kwartaalbudget voor de ondersteuning niet (meer) toereikend is.
 • Registratie staat NIET openen voor: Festivals; Podia die in totaal meer dan €50.000 aan subsidie ontvangen van de Gemeente en Provincie; Podia die lid zijn van VSCD en VNPF en indien de ‘Podiumstartregeling’ van het Fonds Podiumkunsten van toepassing is.
  (Op verzoek kan het bestuur in een individueel geval anders beslissen)
 • Podia die gebruik maken van de kleine SKIP-regeling (categorie 1) kunnen wel voor deze regeling in aanmerking komen.* Dit betreft de minimale gage per musicus, er kan een hogere gage wordt overeengekomen tot de bovengrens gesteld voor het NPP van € 640,- per musicus.

  Let op:   
  Zowel de band (via de bandleider) als de individuele musici dienen zich te registreren zodat de musici gebruik kunnen maken van deze regeling.