Podium

Wanneer je als podium of organisatie wil dat de musici van jouw concert in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning door het Nationaal Podiumplan (NPP) dan moet je het podium bij ons laten registreren.
Als jouw podium is geregistreerd, wordt het vermeld op dit platform en is het aangemerkt als honoreerbaar NPP-concertpodium. Hierdoor kunnen zowel de musici als de band raadplegen of een bijdrage van het NPP aan de musici bij een concert mogelijk kan zijn.

Registreer HIER je podium

Basisvoorwaarden

 • Het podium is gevestigd in Nederland en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het podium heeft met de muziekformatie een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat
  het podium zelf een gage van minimaal* €132,50 per musicus zal uitbetalen. (50% van de gagenorm van €265,-).
 • Het betreffende concert is voor publiek openbaar toegankelijk en er wordt entree geheven.
 • Het podium/de locatie beschikt over gebruikelijke en toereikende faciliteiten voor zowel het publiek als voor musici.
 • Er wordt door het podium voldoende en toereikende promotie gemaakt voor het concert.
 • Aan de musici vindt geen financiële toekenning plaats wanneer het beschikbare kwartaalbudget voor de ondersteuning niet (meer) toereikend is.
 • Registratie staat NIET openen voor: Festivals; Podia die in totaal meer dan €50.000 aan subsidie ontvangen van de Gemeente en Provincie; Podia die lid zijn van VSCD en VNPF en indien de ‘Podiumstartregeling’ van het Fonds Podiumkunsten van toepassing is.
  (Op verzoek kan het bestuur in een individueel geval anders beslissen)
 • Podia die gebruik maken van de kleine SKIP-regeling (categorie 1) kunnen wel voor deze regeling in aanmerking komen.

* Dit betreft de minimale gage per musicus, hierbij kan een hogere gage wordt overeengekomen tot de bovengrens van het NPP van € 530,- per musicus. 

Let op:   Zowel de band (via de bandleider) als de individuele musici dienen zich te registreren.

Wil je een nieuw podium starten?
Dan kom je wellicht in aanmerking voor een starttoekenning van € 5.000,- van het NPP.
Om voor deze specifieke NIEUWE-CONCERTPODIA-toekenning in aanmerking te kunnen komen, dien je het onderstaande formulier volledig in te vullen.

Klik HIER voor het aanvraagformulier “Nieuw podium starten”

(NB. Klik HIER voor het Algemeen Reglement)

Hoe werkt het?