Wat gebeurt er als het geld op is?

Op het moment dat het budget in een bepaald kwartaal volledig gereserveerd is voor betalingen in die concertperiode wordt dit direct gemeld op de site van het NPP. Er worden dan voor concerten in dat kwartaal geen nieuwe reserveringen aangemaakt en geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen.
Let op: pas op het moment dat het getekende contract is geaccepteerd door het NPP wordt de reservering in het systeem gezet. Het aanmelden van een bepaald concert in een bepaalde periode is dus nog niet voldoende om gegarandeerd recht te hebben op een bijdrage.

Hoe zijn de budgetten opgedeeld?

NPP werkt in jaarkwartaaltranches en het beschikbare jaarbudget wordt in basis in delen verdeeld over deze kwartalen. Is een bepaald kwartaal het budget niet geheel opgegaan dan wordt het toegevoegd aan het volgende kwartaal. Is er aan het einde van het jaar geld over uit het beschikbare budget, dan wordt dit toegevoegd aan het jaarbudget van het volgend jaar en weer gelijkelijk verdeeld over de kwartalen.

 

Kan ik ook geld krijgen als ik niet geregistreerd ben in het systeem?
Nee, dat kan niet. Als een bandleider het concert aanmeldt in het systeem moet hij/zij opgeven in welke bezetting er gespeeld wordt. Als je al aangemeld bent heb je een unieke code gekregen die je door kan geven aan je bandleider. Ben je nog niet aangemeld, dan krijg je vanuit het systeem een mailverzoek om je te registreren, waarna je een unieke code krijgt. Als je niet in het systeem bent geregistreerd kan er geen geld voor je gereserveerd worden op het moment dat het contract is gevalideerd.

 

Hoe werkt het als ik met een invaller moet werken in verband met ziekte?
Nadat het concert heeft plaatsgevonden ontvangt de bandleider een e-mail waarin hij gevraagd wordt om een link en één of meerder foto’s te uploaden. Er kan dan nog een invaller aangemeld worden op de plaats van de origineel beschreven muzikant. Let wel, de invaller moet in het systeem geregistreerd zijn om een bijdrage te kunnen ontvangen.

 

Kan ik ook een factuur sturen met BTW?

Nee, de bijdrage door het NPP betreft een subsidie en is vrijgesteld van omzetbelasting.

 

Kan ik mijn bijdrage op de bankrekening van de band laten storten?
Nee, bedragen worden enkel overgemaakt op de bankrekening van de individuele muzikant. Hiervoor dien je eigen privérekening te gebruiken en deze ontvangst dien je bij je IB aangifte aan te geven.

 

Mijn formatie is groter dan 8 musici, kan ik gebruik maken van de regeling?
Nee, ook als je samen met het podium een alternatieve oplossing hebt gevonden waarbij de overige musici betaald worden door het podium, is dit toch niet toegestaan. Immers de voorwaarden bepalen dat de regeling alleen voor muziekformaties van toepassing is met maximaal 8 musici.

 


Informatie over belastingen (btw en inkomstenbelasting vanwege fiscale aangiftes)


–  De bijdrage van het Nationaal Podiumplan is vrij van btw en hoeft niet te worden aangegeven in de 
    btw-aangifte/aangifte omzetbelasting.
–  De bijdrage van het Nationaal Podiumplan valt wel onder inkomsten of omzet; dus het ontvangen
    bedrag dien je op te geven als omzet (wanneer je aangemerkt bent als ondernemer) of  als  
    ‘Resultaat uit overige werkzaamheden’.
–   De uitbetalingen kun je terugvinden in je eigen account onder het tabblad: ‘Shows waaraan je
    deelneemt’ je kunt hierbij een PDF-overzicht downloaden per (belasting) jaar, dat je als jaaropgave
    kunt hanteren.    

–  Voor verdere vragen raadpleeg dan even je boekhouder en/of belastingadviseur.

 
FAQ voor podia

 

 1. Je bent ingeschreven als podium en wat betekent dit?
  De musici die spelen op jouw podium kunnen gebruik maken van de regeling en hierdoor in aanmerking komen voor een bijdrage van het NPP en daardoor een eerlijke vergoeding kunnen ontvangen.

 

 1.     Hoe moet ik nou afspraken maken met formaties?
  Als het podium en de formatie het eens zijn over de concertdatum en de bezetting moet de bandleider het concert aanmelden in het systeem. De bandleider heeft hiervoor een inlogcode gekregen. De bandleider klikt vervolgens onder opties op de knop ‘verstuur contract’. Er wordt automatisch een digitaal contract aangemaakt dat eerst door de bandleider en daarna door het podium dient te worden ondertekent. Let op, pas dan is de concert aanmeld procedure volledig doorlopen en kan geld gereserveerd worden binnen het Nationaal Podiumplan.

  3.      Moeten de afspraken die ik verder heb gemaakt met de formatie over de betaling tussen
           podium en formatie ook in het contract?
  Nee, dat is tussen de bandleider en het podium. Het podium dient echter wel aan het nationaal Podiumplan te bevestigen dat er minimaal €145,- per muzikant wordt betaald.

  4.      Hoe weet ik welke formaties al ingeschreven zijn?
  In een gesprek met de bandleider kan je als podium natuurlijk vragen of de formatie zich al heeft ingeschreven. Ook kun je op de site kijken. Daar staat een overzicht van formaties en podia die zich hebben aangemeld.

  5.      Wat kan ik doen als een formatie zich nog niet heeft ingeschreven?
  Je kan de formatie attenderen op het initiatief. Als een formatie niet is ingeschreven kan het geen gebruik maken van de ondersteuning.

  6.      Waarom krijg ik als podium geen inlogcode?
  Als podium hoef je na registratie verder niets te doen anders dan wat je altijd al deed, op zoek gaan naar een passende programmering. Wanneer er overeenstemming is over een datum is het goed als podium de bandleider te attenderen dat hij snel het concert moet aanmelden en de procedure
  moet doorlopen en de gelden vanuit het Nationaal Podiumplan veilig te stellen.

  7.      Moet ik €145,- als gegarandeerde gage per musicus betalen?


Ja dat moet. Het podium moet minimaal €145,- per musicus als gage betalen (maximaal €580). Het Nationaal Podiumplan wil voorkomen dat het financiële risico van een concert bij de musici komt te liggen. Spelen voor de deur is dus niet toegestaan binnen het Nationaal Podiumplan reglement. Toch zijn er veel creatieve oplossingen te bedenken om de gage die het podium betaalt te financieren.
a.      Je kan als podium proberen lokale sponsors aan bepaalde concerten te verbinden om het
          financiële risico af te dekken.
b.      Je kan als podium ook proberen in de SKIP 1 regeling van het fonds podiumkunsten te vallen.

          Deze dekt tekorten op concerten.
c.      Wanneer je concerten organiseert en er komt meer recette binnen dan de €145,- die je per
          muzikant moet betalen kan je het meerdere ook reserveren om eventuele tegenvaller op te
          vangen wanneer er net te weinig recette inkomsten zijn.
d.      Je kan bij een fonds vragen of zij een garantstelling willen afgeven voor het financiële risico op
          jaarbasis. Ook gemeentes of bijv. de lokale Rabobank kunnen hier oren naar hebben.


8.      Moet ik altijd entree heffen?
Ja, de basisgedachte van het Nationaal Podiumplan is dat de concertbezoeker ‘betaalt’ voor het
concert dat hij geniet.

Er dient altijd minimaal €5,- excl. Btw entree te worden geheven worden per volwassen persoon.
         
* De betaling van entree via bijvoorbeeld een toeslag op een drankje, een sponsor betaald een bijdrage of een
   ‘Pay What You Want system’ (Online of fysiek) wordt NIET beschouwd als het heffen van entree.


9.      Mag ik ook meer betalen dan €145,- per muzikant?
Ja dat mag. Het Nationaal Podiumplan wil dat het podium minimaal €145,- betaalt per muzikant. Je kan als podium of als formatie natuurlijk meer afspreken. Als het bedrag per muzikant maar niet boven de €580,- uitkoop komt.

 

 1. Wat gebeurt er als het NPP geen toekenning kan verlenen voor het concert?

Dit kan gebeuren, podia en bandleiders blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen afspraken onderling.